Класация

Класация: Домашни любимци

   
Име Притежател Сума на показателите
21. Зайка-Полицайка "Крисмъс" Bombon[15] 4515
22. Зайка-Полицайка Andrew[15] 4410
23. Козел Тимур "Full of Love" ЕvMira[15] 4410
24. Козел Тимур "Тигро-Козел" Freedom[15] 4410
25. Козел Тимур "ЗДРАВКО" Mordekaiser[15] 4410
26. Зайка-Полицайка basis4eto[15] 4390
27. Зайка-Полицайка Raptor[15] 4000
28. Корги "El Chapo" Schutzstaffel[15] 3960
29. Корги "Съншайн" Perfect Stranger[15] 3960
30. Корги "Naked Mind" ЕvMira[15] 3960
31. Корги Tottenham[15] 3870
32. Зайка-Полицайка Az Sъм Gруt[15] 3780
33. Зайка-Полицайка "ТЕНТА-коми" ТЕНТА-ком[15] 3780
34. Зайка-Полицайка KIMBAA 1[15] 3780
35. Зайка-Полицайка "Pumpkin" Самуил[15] 3780
36. Зайка-Полицайка Paconeshan[15] 3780
37. Зайка-Полицайка JoroMak[15] 3744
38. Зайка-Полицайка L10EY[15] 3744
39. Козел Тимур Влади[15] 3690
40. Козел Тимур "с големия " James Bond[14] 3690