Битка за знаме

Знаме

Знаме — това е символ на мъжество и на бойно майсторство. Само най-доблестните воини са достойни да притежават знамето.

Знамето дава голямо преимущество на своя притежател в боя: +3 към всички показатели.

Бонусите не са само за притежателя на знамето, но и всички играчи от неговата банда получават +2, а всички играчи от неговата страна: +1.

Бонусите към показателите влияят на нивото на здравето на героя. При преминаването на знамето от една страна към другата, вашето здраве може да нарасне или да намалее драстично.

Ето защо завладяването на знамето се явява обща цел за всички играчи..

Знамето се вижда в профила на своят притежател.

Битка за знаме

Знамето може да се отнеме само в специален групов бой, който се провежда в уличките всеки ден от 21:30 часа. Записването започва 15 минути преди началото, в 21:15.

По време на битката знамето може на няколко пъти да сменя притежателя си, но бонусите отиват при онзи, който успее да го задържи в край на битката.

В битката е предвиден специален механизъм, който уравновесява шансовете на страните за завладяване на знамето. Първоначално (също така и в първия бой след преминаването на знамето в другата страна) от всяка страна присъстват по 10 играчи. Ако знамето остане в същата страна, то в следващата битка на страната на противника ще се бият 12 играчи. Ако знамето отново бъде запазено, то следващия път противниците ще бъдат 14. И така нататък. Когато знамето премине в отсрещната страна, участниците отново стават по 10.

Ако притежателят на знамето основе банда, то нейните членове ще получават +1 към всички показатели, защото знамето е завладяно преди основаването на бандата. Ако знамето бъде отнето и след това някой от бандата го превземе, тогава всички от бандата ще получават +2 към всички показатели.

Важно! Притежателят на знамето не може да участва в друг бой по време на записването за битката за знаме. В 21:15 той ще бъде автоматично включен в записаните в боя за знаме. Ако по това време той участва в меле, в битка с плъхотроли или друг групов бой, има възможност след битката за знаме той да заседне в нея и да не може да прави нищо друго след това. Притежателят трябва винаги в 21:14:59 да е готов за битката за знаме и да не е записан или да участва в друг групов бой.

За да участвате в битка трябва да отговаряте на следните изисквания:
В битката ще могат да се записват играчи с ниво - Последно ниво -3. Това означа, че ако в момента последното ниво е 12, в битката могат да вземат участие играчи с не по-ниско ниво от 9 (12-то ниво - 3 = 9).