Масонска ложа [15]
Масонска ложа
Название: Crusaders [15]
Девиз: Чест, вяра, сила и достойнство!
Сайт: youtu.be/7U9lVjZg-Kg
Класация: №19
Хазна: 87,721 2,197 1 56,962 1 140
Лидер: ТТТттТТТ[14]
Членове: 10 (макс: 20) списък
Атака: 7 (бандата може да обявява война)
Защита: 7 (бандата може да сключва съюзи)
Време на ненападение: 5:40 — 10:40
Дипломация:

Легенда

Кръстоносци!
Славословия към Бога ще бъдат в устата им,
и меч остър от двете страни в ръката им,
За да отдават възмездие на народите и наказание на племената,
За да вържат царете им с вериги, и благородните им с железни окови,
За да извършат над тях написания съд!
Тази чест принадлежи на всички Негови светии.

Ако се опълчи против нас и войска, сърцето ни няма да се уплаши;
Ако се повдигне против нас война и тогава ще имаме увереност.

Кръстът ни обединява, мечът вдъхновява, щитът защитава.
Станете част от нас!

https://youtu.be/GvrOlKUUSlI