Фирма [13]
Фирма
Название: Pokemon GO [13]
Девиз: Gotta catch em all
Класация: №30
Хазна: 5,536,632 24,974 10 32,570 179 985
Лидер: BATMANBEGINS[15]
Членове: 10 (макс: 20) списък
Атака: 7 (бандата може да обявява война)
Защита: 7 (бандата може да сключва съюзи)
Време на ненападение: 14:40 — 0:40
Дипломация: Бандата няма никакви дипломатически взаимоотношения.