Групировка [5]
Групировка
Название: Малките [5]
Девиз: Малки ама вредни
Класация: №34
Хазна: 6,485 37 0 147 100 42
Лидер: Poliy[11]
Членове: 18 (макс: 20) списък
Атака: 0 
Защита: 0 
Време на ненападение: 0:40 — 2:40
Дипломация: Бандата няма никакви дипломатически взаимоотношения.