Групировка [5]
Групировка
Название: Малките [5]
Девиз: Малки ама вредни
Класация: №43
Хазна: 117,537 2,243 0 9,968 225 51
Лидер: Poliy[11]
Членове: 18 (макс: 20) списък
Атака: 1 (бандата може да обявява война)
Защита: 0 
Време на ненападение: 0:40 — 2:40
Дипломация: Бандата няма никакви дипломатически взаимоотношения.