Масонска ложа [15]
Масонска ложа
Название: one man army [15]
Девиз: nikoga na kolene
Класация: №30
Хазна: 38,293 5,203 5 3,968 71 65
Лидер: Цър-Пър[13]
Членове: 11 (макс: 20) списък
Атака: 0 
Защита: 0 
Време на ненападение: 0:40 — 6:40
Дипломация: