Масонска ложа [15]
Масонска ложа
Название: one man army [15]
Девиз: nikoga na kolene
Класация: №32
Хазна: 803,867 37,194 5 28,364 129 51
Лидер: Цър-Пър[13]
Членове: 10 (макс: 20) списък
Атака: 2 (бандата може да обявява война)
Защита: 0 
Време на ненападение: 0:40 — 7:40
Дипломация: