Масонска ложа [15]
Масонска ложа
Название: перник [15]
Класация: №32
Хазна: 4,588,066 17,554 3 52,049 266 2,241
Лидер: Pacomen[14]
Членове: 15 (макс: 24) списък
Атака: 5 (бандата може да обявява война)
Защита: 4 (бандата може да сключва съюзи)
Време на ненападение: 0:40 — 3:40
Дипломация: Бандата няма никакви дипломатически взаимоотношения.