Масонска ложа [15]
Масонска ложа
Название: перник [15]
Класация: №48
Хазна: 79,309 926 3 307 366 2,234
Лидер: Pacomen[14]
Членове: 12 (макс: 24) списък
Атака: 0 
Защита: 0 
Време на ненападение: 0:40 — 3:40
Дипломация: