Масонска ложа [15]
Масонска ложа
Название: перник [15]
Класация: №36
Хазна: 761,181 13,473 3 4,471 366 2,234
Лидер: Pacomen[14]
Членове: 13 (макс: 24) списък
Атака: 0 
Защита: 0 
Време на ненападение: 0:40 — 3:40
Дипломация: Бандата няма никакви дипломатически взаимоотношения.