Бригада [9]
Бригада
Название: БГ Елит [9]
Девиз: Не се страхувай от действията си! Не ги изоставяй - Угризенията на съвестта са порок.
Класация: №94
Хазна: 2 2 5 2 178 415
Лидер: seksi[11]
Членове: 21 (макс: 26) списък
Атака: 0 
Защита: 0 
Време на ненападение: 23:40 — 2:40
Дипломация:

Легенда

ТЪРСЯ РЕДОВНИ ИГРАЧИ ЗА БАНДАТА Изисквания за кандидатура в бандата:
1. Активност (най-вече във войните)
2. Пълнолетието е за предпочитане! (18+)
3. 7+ ниво с добре развити показатели (100+) и регали 10+!
4. Лоялност и способност за работа в екип!
5. Редовна игра и бързо развитие!
6. ВИП комплекта е предимство!