Масонска ложа [15]
Масонска ложа
Название: Урал [15]
Девиз: I'm free to be the greatest, I'm alive
Класация: №11
Хазна: 397,373 24,311 28 23,053 668 2,108
Лидер: Акулата[14]
Членове: 14 (макс: 30) списък
Атака: 7 (бандата може да обявява война)
Защита: 7 (бандата може да сключва съюзи)
Време на ненападение: 23:40 — 9:40
Дипломация:

Легенда

Прием в бандата за ниско ниво играчи -само с показатели над средната норма. Играта в метрото е задължителна за всички нива.


В бандата има много правила!