Масонска ложа [15]
Масонска ложа
Название: WANTED [15]
Класация: №21
Хазна: 105,154 2,190 0 1,031 512 24
Лидер: baiVLADUR[15]
Членове: 11 (макс: 25) списък
Атака: 7 (бандата може да обявява война)
Защита: 7 (бандата може да сключва съюзи)
Време на ненападение: 14:40 — 23:40
Дипломация: Бандата няма никакви дипломатически взаимоотношения.