Бандити [6]
Бандити
Название: Ong bang [6]
Класация: №33
Хазна: 5,448,768 105,394 22 351,162 191 527
Лидер: rozofil[11]
Членове: 12 (макс: 30) списък
Атака: 6 (бандата може да обявява война)
Защита: 6 (бандата може да сключва съюзи)
Време на ненападение: 3:40 — 13:40
Дипломация: