Групировка [5]
Групировка
Название: Ong bang [5]
Класация: №56
Хазна: 5,601,729 22,562 22 111,689 314 690
Лидер: danko79[11]
Членове: 7 (макс: 30) списък
Атака: 6 (бандата може да обявява война)
Защита: 6 (бандата може да сключва съюзи)
Време на ненападение: 5:40 — 15:40
Дипломация: Бандата няма никакви дипломатически взаимоотношения.