Бригада [9]
Бригада
Название: Ong bang [9]
Девиз: Съединението прави силата, а силата ражда независимостта.
Класация: №31
Хазна: 4,135,229 123,713 22 727,586 37 509
Лидер: rozofil[12]
Членове: 11 (макс: 30) списък
Атака: 7 (бандата може да обявява война)
Защита: 7 (бандата може да сключва съюзи)
Време на ненападение: 2:40 — 12:40
Дипломация: