Масонска ложа [15]
Масонска ложа
Название: Blood&Glory[BG] [15]
Девиз: А навън времето е толкова хубаво..
Класация: №532
Хазна: 34,173,119 388,245 82 401,109 35 1,174
Лидер: potnik[14]
Членове: 1 (макс: 30) списък
Атака: 7 (бандата може да обявява война)
Защита: 7 (бандата може да сключва съюзи)
Време на ненападение: 7:40 — 17:40
Дипломация: Бандата няма никакви дипломатически взаимоотношения.

Легенда

16.08.2017 19:07 BrothersOfMetalDinko[13] от името на клана BrothersOfMetalBrothersOfMetal ни обявява война.
При загуба бандата ни ще загуби 65488767632569071.
При победа бандата ни ще получи 1320067373852568.

------------------------------------------------------------------------------------

18.08.2017 12:41 Blood&Glory[BG]potnik[14] извоюва победа във войната срещу бандата BrothersOfMetalBrothersOfMetal и с това прибавя в хазната на своята банда: 1320067373852568. Бандата ви получава 2 точки.