Бригада [9]
Бригада
Название: левски1914 [9]
Девиз: Ако спечеля, печеля за цял народ ако загубя, губя само себе си
Класация: №45
Хазна: 580,278 8,648 37 51,639 51 234
Лидер: levski2[15]
Членове: 10 (макс: 24) списък
Атака: 6 (бандата може да обявява война)
Защита: 7 (бандата може да сключва съюзи)
Време на ненападение: 23:40 — 9:40
Дипломация:

Легенда

Всеки в добре дошъл в бадната стига да спазва следните изисквания:
-Да бъде активен
-Да помага на бандата в нужните моменти
-Да се забавлява
бъдете активни при не активност гоня