Масонска ложа [15]
Масонска ложа
Название: The Tooth Fairy [15]
Девиз: Бием-пием всичко!!!
Сайт: True Blood
Класация: №34
Хазна: 1,229,747 16,518 10 29,637 2,265 1,227
Лидер: radomirec[12]
Членове: 13 (макс: 29) списък
Атака: 7 (бандата може да обявява война)
Защита: 5 (бандата може да сключва съюзи)
Време на ненападение: 17:40 — 3:40
Дипломация: Бандата няма никакви дипломатически взаимоотношения.