Масонска ложа [15]
Масонска ложа
Название: The Tooth Fairy [15]
Девиз: Бием-пием всичко!!!
Сайт: True Blood
Класация: №27
Хазна: 582,086 40 10 2,032 2,264 1,236
Лидер: radomirec[12]
Членове: 17 (макс: 28) списък
Атака: 0 
Защита: 0 
Време на ненападение: 17:40 — 3:40
Дипломация: