Организация [4]
Организация
Название: PINGWINY [4]
Девиз: MOŻE PÓŹNIEJ...........
Класация: №14
Хазна: 4,707,950 3,491,279 0 1,303,758 1,964 1,023
Лидер: maarek[15]
Членове: 12 (макс: 20) списък
Атака: 6 (бандата може да обявява война)
Защита: 4 (бандата може да сключва съюзи)
Време на ненападение: 0:40 — 10:40
Дипломация:

Легенда

We invite players from level 13+.