Групировка [5]
Групировка
Название: FREE GAMERS [5]
Девиз: Бандата набира играчи без ограничение в нивото
Класация: №32
Хазна: 2,164,759 38,176 0 32,865 107 16
Лидер: The-JO-RObot[15]
Членове: 14 (макс: 20) списък
Атака: 4 (бандата може да обявява война)
Защита: 3 (бандата може да сключва съюзи)
Време на ненападение: 0:40 — 4:40
Дипломация: