Кибици [1]
Кибици
Название: FREE GAMERS [1]
Девиз: Бандата набира играчи без ограничение в нивото
Класация: №46
Хазна: 2,044,790 73,698 0 11,025 96 86
Лидер: The-JO-RObot[15]
Членове: 12 (макс: 20) списък
Атака: 2 (бандата може да обявява война)
Защита: 2 (бандата може да сключва съюзи)
Време на ненападение: 0:40 — 4:40
Дипломация: Бандата няма никакви дипломатически взаимоотношения.