Кибици [1]
Кибици
Название: Pride and Prejudice [1]
Класация: №1
Хазна: 46,011 19,358 0 11,535 34 90
Лидер: женкара[14]
Членове: 1 (макс: 20) списък
Атака: 0 
Защита: 0 
Дипломация: Бандата няма никакви дипломатически взаимоотношения.