Кибици [1]
Кибици
Название: VICTORY [1]
Сайт: https://youtu.be/M8-UuTGcMtg
Класация: №565
Хазна: 18,000 89,600 0 0 50 400
Лидер: TORTUGA[12]
Членове: 1 (макс: 20) списък
Атака: 1 (бандата може да обявява война)
Защита: 1 (бандата може да сключва съюзи)
Време на ненападение: 0:40 — 1:40
Дипломация: Бандата няма никакви дипломатически взаимоотношения.