Кибици [1]
Кибици
Название: The Smurfs [1]
Класация: №565
Хазна: 175,000 0 0 2,000 250 404
Лидер: Jackie[8]
Членове: 2 (макс: 20) списък
Атака: 1 (бандата може да обявява война)
Защита: 0 
Дипломация: Бандата няма никакви дипломатически взаимоотношения.