Пионерчета [3]
Пионерчета
Название: Комиците [3]
Девиз: Бъди себе си, има достатъчно други хора.
Сайт: www.youtube.com/watch?v=-FuCpteX9D8
Класация: №67
Хазна: 280,717 11,634 0 8,508 101 440
Лидер: Sando86[8]
Членове: 11 (макс: 20) списък
Атака: 3 (бандата може да обявява война)
Защита: 2 (бандата може да сключва съюзи)
Време на ненападение: 14:40 — 19:40
Дипломация: Бандата няма никакви дипломатически взаимоотношения.

Легенда

1.Бандата набира нови членове
2.Играйте за удолствие
3.Внасайте ресурси колкото можете