Кибици [1]
Кибици
Название: Бобрите [1]
Класация: №565
Хазна: 1 0 0 0 0 0
Лидер: moana[7]
Членове: 1 (макс: 20) списък
Атака: 0 
Защита: 0 
Дипломация: Бандата няма никакви дипломатически взаимоотношения.