Пионерчета [3]
Пионерчета
Название: само Левски [3]
Девиз: САМО ЛЕВСКИ
Класация: №75
Хазна: 45,300 468 0 323 68 50
Лидер: Мъничето[6]
Членове: 11 (макс: 20) списък
Атака: 1 (бандата може да обявява война)
Защита: 0 
Дипломация: Бандата няма никакви дипломатически взаимоотношения.