Семейство [7]
Семейство
Название: Синята лавина [7]
Девиз: САМО ЛЕВСКИ
Класация: №46
Хазна: 132,639 754 0 977 175 96
Лидер: Сладуранка[8]
Членове: 20 (макс: 22) списък
Атака: 1 (бандата може да обявява война)
Защита: 0 
Време на ненападение: 0:40 — 1:40
Дипломация: