Пионерчета [3]
Пионерчета
Название: Стелките [3]
Девиз: Оная банда!!!
Класация: №49
Хазна: 23,272 296 0 2,505 22 10
Лидер: djoitalia[12]
Членове: 10 (макс: 20) списък
Атака: 1 (бандата може да обявява война)
Защита: 1 (бандата може да сключва съюзи)
Време на ненападение: 0:40 — 2:40
Дипломация: Бандата няма никакви дипломатически взаимоотношения.