Организация [4]
Организация
Название: alkatras [4]
Класация: №59
Хазна: 5,215 2,518 0 19,024 22 176
Лидер: So so[11]
Членове: 9 (макс: 20) списък
Атака: 1 (бандата може да обявява война)
Защита: 2 (бандата може да сключва съюзи)
Време на ненападение: 23:40 — 7:40
Дипломация: Бандата няма никакви дипломатически взаимоотношения.