Пионерчета [3]
Пионерчета
Название: alkatras [3]
Класация: №62
Хазна: 118,963 1,097 0 4,142 6 2
Лидер: ko4o4istemebski[10]
Членове: 10 (макс: 20) списък
Атака: 1 (бандата може да обявява война)
Защита: 1 (бандата може да сключва съюзи)
Време на ненападение: 23:40 — 2:40
Дипломация: Бандата няма никакви дипломатически взаимоотношения.