Групировка [5]
Групировка
Название: Mad stalkers [5]
Девиз: Ново начало
Класация: №97
Хазна: 7,813 672 1 414 522 626
Лидер: Перничанин[11]
Членове: 12 (макс: 22) списък
Атака: 0 
Защита: 0 
Време на ненападение: 11:40 — 16:40
Дипломация: Бандата няма никакви дипломатически взаимоотношения.

Легенда

Бандата е нова и набира членове.7-мо ниво