Групировка [5]
Групировка
Название: V.G.V [5]
Девиз: Не ходи по чуждите стъпки, защото няма да ос
Сайт: https://www.youtube.com/watch?v=NBE-uBgtINg
Класация: №68
Хазна: 139,765 16,664 0 39,321 56 225
Лидер: valdes[14]
Членове: 12 (макс: 20) списък
Атака: 5 (бандата може да обявява война)
Защита: 4 (бандата може да сключва съюзи)
Време на ненападение: 3:40 — 13:40
Дипломация: