Картел [12]
Картел
Название: МЪНИЦИТЕ [12]
Класация: №40
Хазна: 42,322 1,266 0 62 36 376
Лидер: МИрослав[10]
Членове: 23 (макс: 24) списък
Атака: 0 
Защита: 0 
Време на ненападение: 0:40 — 1:40
Дипломация: