Картел [12]
Картел
Название: МЪНИЦИТЕ [12]
Класация: №46
Хазна: 184,135 2,257 0 734 84 470
Лидер: МИрослав[10]
Членове: 13 (макс: 24) списък
Атака: 1 (бандата може да обявява война)
Защита: 0 
Време на ненападение: 0:40 — 1:40
Дипломация: