Картел [12]
Картел
Название: МЪНИЦИТЕ [12]
Класация: №38
Хазна: 29,917 2,207 0 681 0 218
Лидер: МИрослав[9]
Членове: 21 (макс: 24) списък
Атака: 1 (бандата може да обявява война)
Защита: 1 (бандата може да сключва съюзи)
Време на ненападение: 0:40 — 1:40
Дипломация: Бандата няма никакви дипломатически взаимоотношения.