Контора [8]
Контора
Название: Мишоци [8]
Класация: №38
Хазна: 87,054 1,843 0 205 475 450
Лидер: Краси Дивата[9]
Членове: 22 (макс: 23) списък
Атака: 0 
Защита: 0 
Време на ненападение: 0:40 — 1:40
Дипломация: Бандата няма никакви дипломатически взаимоотношения.