Командоси [10]
Командоси
Название: Мишоци [10]
Класация: №35
Хазна: 110,561 43 1 2,414 43 726
Лидер: Краси Дивата[10]
Членове: 21 (макс: 23) списък
Атака: 1 (бандата може да обявява война)
Защита: 0 
Време на ненападение: 0:40 — 1:40
Дипломация: