Бригада [9]
Бригада
Название: Мишоци [9]
Класация: №32
Хазна: 102,034 2,224 1 5,464 17 519
Лидер: Краси Дивата[9]
Членове: 21 (макс: 23) списък
Атака: 1 (бандата може да обявява война)
Защита: 0 
Време на ненападение: 0:40 — 1:40
Дипломация: Бандата няма никакви дипломатически взаимоотношения.