Корпорация [14]
Корпорация
Название: WARBOYS [14]
Девиз: Никога не е късно да си най - добрия!
Класация: №29
Хазна: 18,393,436 101,906 9 76,905 847 924
Лидер: Simona[11]
Членове: 11 (макс: 30) списък
Атака: 7 (бандата може да обявява война)
Защита: 7 (бандата може да сключва съюзи)
Време на ненападение: 17:40 — 3:40
Дипломация: