Семейство [7]
Семейство
Название: WARBOYS [7]
Девиз: Никога не е късно да си най - добрия!
Класация: №14
Хазна: 7,303,235 18,530 7 50,043 761 796
Лидер: Maxi G[11]
Членове: 23 (макс: 28) списък
Атака: 7 (бандата може да обявява война)
Защита: 7 (бандата може да сключва съюзи)
Време на ненападение: 23:40 — 9:40
Дипломация: