Кибици [1]
Кибици
Название: Extinct [1]
Сайт: www.youtube.com/watch?v=6dixPDujD2g
Класация: №565
Хазна: 200,000 2,000 0 1,000 25 0
Лидер: Finisterra[13]
Членове: 1 (макс: 20) списък
Атака: 1 (бандата може да обявява война)
Защита: 1 (бандата може да сключва съюзи)
Дипломация: Бандата няма никакви дипломатически взаимоотношения.