Пионерчета [3]
Пионерчета
Название: Метро [3]
Класация: №69
Хазна: 21,103 27 0 248 151 498
Лидер: starbug[12]
Членове: 9 (макс: 20) списък
Атака: 0 
Защита: 0 
Дипломация: Бандата няма никакви дипломатически взаимоотношения.