Картел [12]
Картел
Название: СОФИЯ УАРС [12]
Класация: №27
Хазна: 604,726 8,567 5 15,176 160 549
Лидер: МИРОСЛАДУРА[10]
Членове: 26 (макс: 30) списък
Атака: 1 (бандата може да обявява война)
Защита: 1 (бандата може да сключва съюзи)
Време на ненападение: 0:40 — 4:40
Дипломация: