Корпорация [14]
Корпорация
Название: Слабаците [14]
Девиз: ние сме слабаци
Класация: №16
Хазна: 8,698 2,912 1 12,914 558 2,684
Лидер: Мирослава[10]
Членове: 21 (макс: 30) списък
Атака: 0 
Защита: 0 
Време на ненападение: 23:40 — 5:40
Дипломация: