Кибици [1]
Кибици
Название: Kingsman [1]
Класация: №565
Хазна: 10,000 100 0 100 10 10
Лидер: Pippo[14]
Членове: 1 (макс: 20) списък
Атака: 0 
Защита: 0 
Време на ненападение: 23:40 — 0:40
Дипломация: Бандата няма никакви дипломатически взаимоотношения.