Мафиоти [11]
Мафиоти
Название: The Razors [11]
Девиз: Razors !!!
Класация: №40
Хазна: 1,542,931 21,148 0 38,401 11 1
Лидер: Chameleon[10]
Членове: 12 (макс: 22) списък
Атака: 1 (бандата може да обявява война)
Защита: 3 (бандата може да сключва съюзи)
Време на ненападение: 11:40 — 21:40
Дипломация: Бандата няма никакви дипломатически взаимоотношения.