Организация [4]
Организация
Название: #Dead#Hunters# [4]
Класация: №60
Хазна: 166,978 5,502 3 2,149 364 450
Лидер: BlackFire[8]
Членове: 10 (макс: 29) списък
Атака: 0 
Защита: 0 
Време на ненападение: 3:40 — 10:40
Дипломация:

Легенда

Изисквания за приемане:
1.Минимално ниво 6-то и нагоре
2.Добри показатели
3.Прилична Якост
4.Писане на български език
5.Да играете всеки ден
6.Желание за игра и сплотеност в бандата!
7.Вноска от сърце и при нужда
8.Другия начин за да влезете е да Ви поканим лично!
Приятна игра !!!
9.Преди да подадете молба пишете до лидера или от заместниците James23 или континунунуун.