Масонска ложа [15]
Масонска ложа
Название: ЛЕВСКАРИТЕ [15]
Девиз: САМО ЛЕВСКИ
Класация: №18
Хазна: 110,913 5,593 2 2,049 498 536
Лидер: mirkoni[14]
Членове: 29 (макс: 30) списък
Атака: 2 (бандата може да обявява война)
Защита: 0 
Време на ненападение: 23:40 — 7:40
Дипломация: