Семейство [7]
Семейство
Название: ЛЕВСКАРИТЕ [7]
Девиз: САМО ЛЕВСКИ
Класация: №31
Хазна: 783,682 248 5 1,794 143 210
Лидер: mirkoni[13]
Членове: 27 (макс: 30) списък
Атака: 1 (бандата може да обявява война)
Защита: 0 
Време на ненападение: 0:40 — 3:40
Дипломация: