Масонска ложа [15]
Масонска ложа
Название: ЛЕВСКАРИТЕ [15]
Девиз: САМО ЛЕВСКИ
Класация: №22
Хазна: 1,357,941 2,419,409 1 521,344 3,665 1,953
Лидер: mirkoni[14]
Членове: 11 (макс: 30) списък
Атака: 7 (бандата може да обявява война)
Защита: 7 (бандата може да сключва съюзи)
Време на ненападение: 22:40 — 7:40
Дипломация: