Бригада [9]
Бригада
Название: ЛЕВСКАРИТЕ [9]
Девиз: САМО ЛЕВСКИ
Класация: №29
Хазна: 640,143 1,393 55 4,801 185 251
Лидер: mirkoni[13]
Членове: 30 (макс: 30) списък
Атака: 2 (бандата може да обявява война)
Защита: 0 
Време на ненападение: 0:40 — 3:40
Дипломация: