Масонска ложа [15]
Масонска ложа
Название: ЛЕВСКАРИТЕ [15]
Девиз: САМО ЛЕВСКИ
Класация: №20
Хазна: 5,628,834 2,224 2 26,226 538 358
Лидер: mirkoni[13]
Членове: 28 (макс: 30) списък
Атака: 3 (бандата може да обявява война)
Защита: 1 (бандата може да сключва съюзи)
Време на ненападение: 23:40 — 5:40
Дипломация: