Масонска ложа [15]
Масонска ложа
Название: ЛЕВСКАРИТЕ [15]
Девиз: САМО ЛЕВСКИ
Класация: №17
Хазна: 3,853,437 7,044 2 35,430 353 380
Лидер: mirkoni[14]
Членове: 30 (макс: 30) списък
Атака: 4 (бандата може да обявява война)
Защита: 3 (бандата може да сключва съюзи)
Време на ненападение: 23:40 — 5:40
Дипломация: