Контора [8]
Контора
Название: ЛЕВСКАРИТЕ [8]
Девиз: САМО ЛЕВСКИ
Класация: №34
Хазна: 1,935,592 4,680 5 1,512 7 232
Лидер: mirkoni[13]
Членове: 20 (макс: 30) списък
Атака: 1 (бандата може да обявява война)
Защита: 1 (бандата може да сключва съюзи)
Време на ненападение: 0:40 — 3:40
Дипломация: