Бандити [6]
Бандити
Название: Г С Р [6]
Девиз: Гледай си работата!
Класация: №60
Хазна: 3,824 139 0 4,385 57 264
Лидер: pompom[11]
Членове: 11 (макс: 20) списък
Атака: 1 (бандата може да обявява война)
Защита: 1 (бандата може да сключва съюзи)
Време на ненападение: 0:40 — 3:40
Дипломация: