Семейство [7]
Семейство
Название: Г С Р [7]
Девиз: Гледай си работата!
Класация: №60
Хазна: 374,249 33,984 5 61,851 132 365
Лидер: pompom[12]
Членове: 10 (макс: 20) списък
Атака: 0 
Защита: 0 
Време на ненападение: 0:40 — 8:40
Дипломация: