Бандити [6]
Бандити
Название: Г С Р [6]
Девиз: Гледай си работата!
Класация: №53
Хазна: 4,059,012 383 0 1,072 57 259
Лидер: pompom[12]
Членове: 14 (макс: 20) списък
Атака: 3 (бандата може да обявява война)
Защита: 4 (бандата може да сключва съюзи)
Време на ненападение: 0:40 — 8:40
Дипломация: