Бандити [6]
Бандити
Название: Г С Р [6]
Девиз: Гледай си работата!
Класация: №54
Хазна: 5,166,002 380 0 1,072 57 254
Лидер: pompom[11]
Членове: 10 (макс: 20) списък
Атака: 1 (бандата може да обявява война)
Защита: 1 (бандата може да сключва съюзи)
Време на ненападение: 0:40 — 3:40
Дипломация: