Бандити [6]
Бандити
Название: Г С Р [6]
Девиз: Гледай си работата!
Класация: №65
Хазна: 662,049 6,629 0 471 58 270
Лидер: pompom[12]
Членове: 10 (макс: 20) списък
Атака: 1 (бандата може да обявява война)
Защита: 4 (бандата може да сключва съюзи)
Време на ненападение: 0:40 — 8:40
Дипломация: