Бандити [6]
Бандити
Название: Г С Р [6]
Девиз: Гледай си работата!
Класация: №55
Хазна: 253,178 125 0 6,851 56 273
Лидер: pompom[11]
Членове: 12 (макс: 20) списък
Атака: 1 (бандата може да обявява война)
Защита: 1 (бандата може да сключва съюзи)
Време на ненападение: 0:40 — 3:40
Дипломация: