Бандити [6]
Бандити
Название: Г С Р [6]
Девиз: Гледай си работата!
Класация: №65
Хазна: 1,821,098 696 0 1,150 58 270
Лидер: pompom[12]
Членове: 12 (макс: 20) списък
Атака: 3 (бандата може да обявява война)
Защита: 5 (бандата може да сключва съюзи)
Време на ненападение: 0:40 — 8:40
Дипломация: